Vienreizējie iekārtu un sistēmu remonti

ISP operatīvi veic periodiski plānotus vienreizējus iekārtu un sistēmu remontdarbus.
Pēc rūpīgas iekārtu un sistēmu apsekošanas ISP kopā ar klientu izstrādā remonta plānu, tā pēc iespējas samazinot ražošanas dīkstāvi un nodrošinot kvalitatīvu remontdarbu izpildi.

Mūsu profesionāļi veic remontdarbus šādās jomās:

 • iekārtu un sistēmu apsekošana;
 • ražošanas iekārtu demontāža un montāža;
 • mehānisko iekārtu remonti;
 • hidraulikas un pneimatikas sistēmu remonti;
 • paceļamo iekārtu remonti;
 • dažādi metāla montāžas un metināšanas darbi;
 • elektroapgādes sistēmu remonti un montāža;
 • automātikas komponentu remonti;
 • automātikas vadības sistēmu diagnostika un modernizācija;
 • ventilācijas un dzesēšanas sistēmu remonti un montāža;
 • ūdens un kanalizācijas sistēmu remonti un montāža;
 • elektromotoru, sūkņu un transformatoru remonti.
Galvenā Vienreizējie iekārtu un sistēmu remonti