Ēku serviss

ISP veic ēku inženiersistēmu apsekošanu, izstrādā apkopes plānus un veic ēku sistēmu kompleksu apkalpošanu.
Mēs uzņemamies pilnu atbildību par sistēmu energoefektīvas darbības nodrošināšanu, ļaujot saviem klientiem vairāk laika veltīt savam pamatbiznesam. Saviem klientiem piedāvājam slēgt arī ilgtermiņa sadarbības līgumus.

Katra līguma apjoms pēc ēkas tehniskā audita, tiek pilnveidots atbilstoši katra klienta vajadzībām, ietverot:

  • iekārtu un sistēmu apkopes darbu plānošanu;
  • apkopes darbu izpildi un izpildes kontroli;
  • iekārtu un sistēmu remontdarbu plānošanu;
  • iekārtu un sistēmu remontdarbu veikšanu;
  • 24 stundu servisu ar līgumā atrunātu reakcijas laiku;
  • atbildīgo personu nozīmēšanu atbilstoši LR likumdošanai (elektroapgādes sistēmas, gāzes saimniecība utt.);
  • ēku un to sistēmu auditu veikšanu;
  • investīciju budžeta plānošana, nodrošinot ilgtspējīgu ēkas sistēmu darbību;
  • energoresursu patēriņa uzskaiti un analīzi;
  • periodisku atskaitīšanos klientam par padarīto un plānotajiem darbiem.