Ražošanas iekārtu / līniju serviss

Viens no ISP pamatpakalpojumiem ir ražošanas iekārtu un līniju serviss.
Lai attīstītu pēc iespējas veiksmīgāku sadarbību ar klientiem, līgumā tiek iekļauti abu pušu sadarbības mērķi. Saviem klientiem piedāvājam slēgt ilgtermiņa sadarbības līgumus ražošanas iekārtu un līniju servisam.

Katra līguma apjoms pēc ražošanas iekārtu un sistēmu tehniskā audita tiek pilnveidots atbilstoši katra klienta vajadzībām un ražošanas plāniem, ietverot:

  • preventīvo apkopes darbu plānošanu, izpildi un izpildes kontroli;
  • remontdarbu plānošanu, izpildi un izpildes kontroli;
  • 24x365 reaģēšanu un avārijas remontdarbu veikšanu un analīzi;
  • ražošanas līniju darbības efektivitātes monitoringu un analīzi;
  •  atbildīgo personu nozīmēšanu atbilstoši LR likumdošanai (elektrosaimniecība, gāzes saimniecība utt.);
  • datorizētās apkopes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu;
  • nepieciešamo rezerves daļu noliktavas izveidošanu un uzturēšanu;
  • līniju darbības rādītāju analīzi;
  • periodisku atskaitīšanos klientam par veiktajiem apkopes un remonta darbiem;
  • dalību klienta investīciju budžeta plānošanā.